RP MX východ ESX Cup 2017 - Hraň

Športová komisia MX SMF oznamuje, že v poradí 3. podujatie sierálu RP MX východ ESX Cup 2017, ktoré bolo naplánované na 4.6.2017 v Hrani, je z organizačných dôvodov na strane organizátora preložený na nový termín a to 6.8.2017!