Zápisnica o pojednávaní 19092017

Dňa 19. 09. 2017 v čase o 9:30 hod. sa konalo pojednávanie, predmetom ktorého bola žaloba o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva podaná na Obec Žitavany žalobcom Petrom Ondriašom a spol. .

 

Výsledok:

Súd návrh na doplnenie dokazovania zamietol.

Súd vyhlásil dokazovanie za skončené. 

SÚD VYHLÁSIL ROZSUDOK - NÁVRH ZAMIETOL.

Žalovanému (Obec Žitavany) súd priznal plnú náhradu trov konania.

Dokument na stiahnutie tu: Zápisnica o pojednávaní 19092017