Občianske združenie Automoto klub Žitavany je obnovením Slovenského automotoklubu Žitavany-Zlaté Moravce oficiálne založeného v roku 1993, ktorý v Žitavanoch pôsobil dlhé roky. Oficiálny názov automoto KLUB Žitavany Nesie klub od 28.02.2015, kedy po dlhých 10 ROKOCH došlo k obnovením jeho činnosti.