História AMK

OD ROKU 1971 PO SÚČASTNOSŤ 

 

V nasledujúcich pár vetách chcem stručne zosumarizovať a zachytiť oživené a unikajúce spomienky na to, čo tu bolo počas 45-tich rokov, ako sa AUTOMOTO kros - Vŕšky vyvíjal.

  Žitavany ležia asi 2 km severovýchodne od Zlatých Moraviec, kde skupina ľudí v roku 1971 založila zväzarmovský AUTOMOTO KLUB. V sedemdesiatych rokoch si nadšenci svojpomocne vybudovali na "Vŕškoch" pretekársku trať, na ktorej trénovali a neskôr organizovali prvé preteky - tzv. "uličné". Prví pretekári jazdili na doma vyrobených motorkách.

Ako sa postupne doba rozvíjala, prišli na trať nové fabrikové značky "Čezety" a prvé buginy, značky Škoda - Lada. Neskôr sa na Vŕškoch konali prvé oficiálne preteky pod názvom: Jarný motokros /27. 03. 1977/. Od tohto dátumu sa konali preteky od Majstrovstiev SR - Česka - Slovenska, až do konca 80-tych rokov. Prišli 90-te roky a Slovenský AUTOMOTO KLUB Zlaté Moravce Žitavany "Vŕšky" mohol byť hrdý na prvé medzinárodné podujatie, ktoré sa konalo pod jeho hlavičkou v roku 1991. Po rôznych rekonštrukciách pretekárskej trate sa v roku 1996 konali v Žitavanoch Prvé Majstrovstvá Európy v autokrose, ktorých sa zúčastnili pretekári z 12 krajín. Športové podujatia, ktoré prekročili hranice našej republiky, dostávajú Žitavany aj prostredníctvom televíznych prenosov do povedomia fanúšikov tohto športu nielen doma, ale aj v zahraničí, do celej Európy.

Po ďalšej rekonštrukcii trate, ktorá sa realizovala v roku 1997, Žitaviansky autodrom spĺňa požadované kritériá Medzinárodnej automobilovej federácii FIA. V roku 2001 je automotokrosový areál oficiálne schválený v územnom pláne mesta Zlaté Moravce časť Žitavany, ktorý je platný aj v súčasnosti. 

Za úspechmi AUTOMOTO KLUBU Žitavany treba vidieť nadšenie a elán ľudí, ktorí dobrovoľne obetovali tisíce hodín na bezplatných brigádach a dosiahli tú úroveň, akú Žitaviansky automotokros mal.

Písal sa 23. a 24. august roku 2003 a v Žitavanoch sa konali majstrovstvá Európy v autokrose, ktoré boli zaradené do seriálu ME. Z technických dôvodov však boli v nedeľu 24. augusta 2003 preteky prerušené. 

Po 6. júne 2004 utíchol šepot motorov v Žitavanoch "Vŕšky". V tomto období sa pomaly končí "obdobie slávy" žitavianskeho motoristického športu. Fanúšikovia zostávajú v žiali, smutní, ale v kútiku duše veria, že tento šport ožije a bude v Žitavanoch pokračovať.   

V rokoch 2011 - 2014 prebehlo majetkovo - práne vysporiadanie areálu na Obec Žitavany. Opäť sa našla skupina nadšencov, ktorí prichádzajú s myšlienkou oživenia areálu "Vŕšky". V tom, čo začali budovať naši otcovia a starí otcovia, chce pokračovať skupina asi 50 - 60 ľudí. Aj keď sa legislatíva zmenila, nadšenie a chuť niečo robiť pre Žitaviansky automotokros ostáva.

Aj človek podobne ako strom má svoje korene, tak nechajme mládež pokračovať v ceste šírenia dobrého mena - nech sú Žitavany tým čo boli v autokrosovom športe aj dnes. 

Na záver chcem poďakovať za tých 45 rokov všetkým funkcionárom, členom, sponzorom a štátnym orgánom jedným slovom ĎAKUJEM. Veď motoristický šport, obzvlášť automotokros, do Žitavian jednoducho patrí.

 

Žitavany 29. 05. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Juraj Obert

 starosta obce Žitavany