Automotoklub 30 rokov svojho vzniku

Slovenský automotoklub Žitavany 30 rokov svojho vzniku

 Po zániku zväzarmu v roku 1989 čo základom bola nežná revolúcia. Bola i naša základná organizácia premenovaná na Slovenský Automotoklub... Za uplynulé roky bolo uskutočnených viac ako 100 pretekov.

 

 Z histórie

 Zakladatelia v tom čase: pán Fajták, Šebík, Gajdoš, pán Siklienka – Zlaté Moravce, Herda Ludovít, pretekali ich synovia a pretekár Chren (Ďurinkov), Kukučka. Trať bola na inom mieste ako teraz, nad malou vaňou (kameňolom) na Vrškach čo bol majetok JRD – dnes urbár. Štart a ciel bol na súkromných pozemkoch napríklad Benček – Očkaj v tom čase organizácia zabezpečila starý autobus, čo bola kancelária i bufet. Po rozbití a zničení autobusu bola vlečka požičaná od JRD, čo dotiahol traktorista František Adamec, Bernát Vráblik. Vlečka sa ozdobila plátnom boli tam tri radi lavíc odtiaľ sledovali preteky hostia na čele zo zakladajúcim organizátorom – pán Kamenský z Nitry predseda MsNV František Malý... Pomohla naša armáda na čele s majorom Jankom Zárubom. Vytvoril sa nový výbor na jeho čele pán Konečný a pán Matej Benček. Schôdza sa konala v krčme u pána Hlásneho.

 

 Organizované preteky 4.10.1981

 Majstrovstvá Slovenska – motocykle Autokrose (Bugina)

 Majstrovstvá Slovenska a Českej Republiky

 

 

 

,,KONEČNE EURÓPA“

 

 

Úryvok z kroniky obce Žitavany.